pixel

Cjenovnik smještaja

Jednokrevetna soba
USLUGACIJENA (KM)CIJENA (€)
Noćenje bez doručka95,0049,00
Noćenje s doručkom105,0055,00
Polupansion125,0065,00
Pun pansion145,0075,00
Dvokrevetna soba
USLUGACIJENA (KM)CIJENA (€)
Noćenje bez doručka121,0063,00
Noćenje s doručkom141,0073,00
Polupansion171,0089,00
Pun pansion207,00107,00
Trokrevetna soba (3 odrasle osobe)
USLUGACIJENA (KM)CIJENA (€)
Noćenje bez doručka181,0094,00
Noćenje s doručkom211,50110,00
Trokrevetna soba, bez doručka
CIJENA (KM)CIJENA (€)
2 odrasle osobe + 1 dijete mlađe od 12 godina150,9078,00
Trokrevetna soba, s doručkom
CIJENA (KM)CIJENA (€)
2 odrasle osobe + 1 dijete mlađe od 12 godina176,2591,00

U navedene cijene uključena je boravišna taksa. Djeca mlađa od 12 godina ostvaruju popust na noćenje od 50%.

Boravišnu taksu umanjenu za 50 % plaćaju
a) lica starosti od 13 do 18 godina,
b) lica koja neprekidno borave u objektu za smještaj duže od 30 dana i
v) lica koja se bave naučno-istraživačkim radom koji doprinosi turističkom razvoju.

Plaćanja boravišne takse oslobođeni su:
a) djeca do 12 godina starosti,
b) lica upućena na banjsko i klimatsko liječenje, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od strane nadležne ljekarske komisije,
v) osobe sa invaliditetom sa tjelesnim oštećenjem od najmanje 70%, vojni invalidi od I-V kategorije, odnosno civilni invalidi rata od I-V kategorije, kao i jedan pratilac navedenih osoba
g) djeca i omladina sa smetnjama u razvoju koja su potpuno ili djelimično zavisna od pomoći i njege drugog lica, kao i punoljetna lica sa invaliditetom koja su potpuno ili djelimično zavisna od pomoći drugog lica, te lica u pratnji navedenih lica,
d) učenici, studenti i njihovi pratioci koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu za smještaj radi izvođenja škole u prirodi, ekskurzija, sportsko- rekreativnih i drugih aktivnosti, tokom republičkih i regionalnih takmičenja u znanju i vještinama i obavezne nastave po programu nadležnog ministarstva i planu i programu visokoškolske ustanove,
đ) strani državljani koji su međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni plaćanja takse,
e) sezonski radnici, ž) studenti i đaci koji nemaju prebivalište u opštini ili gradu u kojem se školuju,
z) osobe koje dolaze u banjske i klimatske centre individualno ili putem turističke agencije u svrhu liječenja.

U navedene cijene uračunat je PDV.

Gosti su dužni odjaviti korišćenje sobe na recepciji do 11 časova i napustiti je do 12 časova.

Opijeni mirisom lavande

Naša bašta i terasa okruženi su lavandom, koja širi svoj prepoznatljiv miris i na taj način još više doprinosi da se osjećate prijatno i opušteno. Osim toga, ona je odličan prirodni način odbrane od nepoželjnih insekata.

Prvo što smo primijetili bilo je izuzetno prijatno i ljubazno osoblje. Hotel čist, sobe uredne. Doručak odličan. Sve pohvale.

Naš zadovoljni gost

28

soba


za vaš boravak, odmor i uživanje u tišini i opuštajućoj atmosferi
64

mjesta


za sve vaše prezentacije, promocije, poslovne sastanke i druga poslovna druženja
450

mjesta u restoranu


gdje možete organizovati zabave i proslave, ali i probati specijalitete naše kuhinje
20

godina sa vama


od početka našeg rada zadovoljni gosti bili su jedino mjerilo kvaliteta naših usluga